Sở giao dịch chứng khoán new york

Khi chọn NYSE, bạn phải xem xét thị trường và mục tiêu kinh doanh trực tuyến của mình. Bạn đang tìm kiếm các công ty để liệt kê hoặc bạn sẽ giữ thông tin của bạn mở để xem công khai? Có một số khía cạnh để xem xét khi thực hiện nghiên cứu của bạn, và điều này đúng với tất cả các sàn giao dịch chứng khoán.

Để bắt đầu, trước tiên bạn phải quyết định những gì bạn muốn đưa vào danh sách chứng khoán New York của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm khu vực chính phủ của nền kinh tế Mỹ, có một số loại công ty hạn chế sẽ được liệt kê ở đây. Ngoài ra còn có nhiều công ty trong các lĩnh vực có nhu cầu trực tiếp, cấp bách cho công nhân, bao gồm điều dưỡng, nhà máy, cơ quan tạm thời, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm các công ty ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như nhà chế biến thực phẩm, có rất ít công ty trên sàn giao dịch chứng khoán NYSE. Danh sách NYSE của bạn cũng được giới hạn cho các doanh nghiệp bị giới hạn bởi các sản phẩm của họ sở giao dịch chứng khoán new york. Điều này có nghĩa là không có người chơi trên thị trường chứng khoán chơi chứng khoán hoặc kiếm tiền từ giao dịch chứng khoán. Thị trường ở đây tập trung vào các tiện ích và các hoạt động chính của khu vực công khác.

Bạn có thể khám phá các lựa chọn của mình bằng cách truy cập trang web NYSE và tìm kiếm theo địa điểm. Tại đây bạn sẽ có thể tìm thấy các công ty ở các quốc gia không được đăng ký là một phần của Hệ thống An ninh Quốc tế. Nếu bạn không muốn rời khỏi Hoa Kỳ, thì bạn có thể thử nhìn vào các công ty ở các quốc gia khác. Một số cũng có thể được tìm thấy ở Canada. Tuy nhiên, bạn sẽ không tìm thấy nhiều công ty ở các nơi khác trên thế giới.

Khi tìm kiếm cổ phiếu, bạn phải cảnh giác với thông tin mà bạn được cung cấp. Điều tương tự áp dụng cho các công ty tài chính và ngân hàng. Nhiều công ty được liệt kê trên NYSE cũng được liệt kê trên các sàn giao dịch chính khác, nhưng cũng có nhiều trang dành cho các công ty cụ thể. Điều cần thiết là bạn phải cẩn thận để hiểu tầm quan trọng của báo cáo chứng khoán khi thực hiện nghiên cứu của bạn.

Nhìn chung, có ba loại công ty khác nhau trên sàn giao dịch chứng khoán NYSE. Bạn có thể tìm thấy các công ty chơi cổ phiếu, công ty tài chính và thậm chí các công ty nắm giữ cổ phiếu cho các nhà đầu tư bán lẻ. Bạn cũng có thể tìm thấy các công ty bán dịch vụ tài chính là tốt.

NYSE cho phép bạn thực hiện nghiên cứu của mình và có quyền truy cập vào danh sách lớn nhất và cập nhật nhất. Do đó, rất đáng để nỗ lực liệt kê thông tin của bạn trên NYSE. Bằng cách tuân theo cùng thông tin chung được liệt kê cho các công ty trên các sàn giao dịch lớn khác, bạn sẽ tiến lên đỉnh của kim tự tháp.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group